N-VA betreurt houding Open Vld over Afghanistan

N-VA-Kamerlid en lid van de commissie Defensie Patrick De Groote wil na de plenaire van vorige week en de commissie van gisteren nogmaals afstand doen van de stellingen die de oppositiepartijen Groen! en SP.A, maar ook regeringspartij Open Vld innamen.

De Belgische militairen in Afghanistan hebben niets meer of niets minder gedaan dan wat een OMLT-operatie (Operational Mentoring and Liaison Teams) inhoudt. Het zijn overigens dezelfde OMLT-operaties zoals die worden uitgevoerd door de Nederlanders, Fransen, Britten en Duitsers. Of zoals minister De Crem het letterlijk stelde in de commissie van het parlement van 28 januari: “Het is een theoretische opleiding die duurt tot 15 maart. Zij zullen na 15 maart in het Regional Command North worden ingezet om de Afghaanse militairen in de beste omstandigheden en op de beste wijze op te leiden…”

De parlementsleden die nog aan de inhoud van de operatie twijfelden, konden eind vorige maand minister De Crem vergezellen in een parlementaire missie naar Grafenwörth, waar ze zo een militaire operatie-oefening konden volgen en duidelijk de praktijk ten velde te zien was. Als collega Vautmans (Open Vld) geïnteresseerd was in wat de militairen in Afghanistan doen, dan had zij ook aan de missie kunnen deelnemen.

Patrick De Groote ergert zich blauw aan de oppositiehouding van Open Vld die constant het geweer van schouder verandert: “Eerst stelt Open Vld in de pers dat De Crem het parlement misleidde en weigerde uitleg te verstrekken, en als dat uiteindelijk niet blijkt te kloppen, dan klagen ze dat ze geen inzage krijgen in gevoelige, geheime informatie, zoals de ‘rules of engagement’ en documenten van de militaire inlichtingendienst.”

In plaats van het maatschappelijk draagvlak van de Belgische bijdrage in Afghanistan te versterken, zaait Open Vld uit pure electorale profileringsdrang onrust op de kap van de families en vrienden van militairen. De Belgen in Afghanistan verdedigen nochtans de fundamentele mensenrechten: recht op eigen partnerkeuze, recht op onderwijs, persvrijheid,… De Groote stelt dat de Belgische militairen met 42 andere landen in Afghanistan aanwezig zijn om deze vrijheden te vrijwaren en niet om er zandkastelen te bouwen.

« terug