Parlementaire Nieuwsflits

Patrick De Groote stelde de Eerste Minister de vraag of de Belgische regering nog eensgezind achter haar defensieminister staat inzake het militair beleid in Afghanistan. België voert daar exact dezelfde opleidingsoperaties uit als Duitsland, Frankrijk, Nederland,.. Maar alleen in België verstaan Open vld en de PS niet dat de NAVO-definitie van ‘Operational Mentor and Liaison Team’ ook een praktijkevaluatie op het terrein inhoudt. Patrick betreurt het oppositiespel van deze meerderheidspartijen, dat alleen maar onrust zaait bij familieleden van de soldaten. Patrick onthoudt ook dat de sp.a, die de militaire missie in Afghanistan in de vorige legislatuur goedkeurde, het nu een ‘zinloze’ oorlog noemt. Nochtans gaat hier over de verdediging en vrijwaring van fundamentele mensenrechten: recht op onderwijs, recht eigen partnerkeuze, recht op persvrijheid,…

« terug