Politiek

Volksvertegenwoordiger Patrick De Groote bezocht Belgische Blauwhelmen in Libanon.

Patrick De Groote bracht  als lid van de parlementaire commissie defensie een 3 daags bezoek aan Libanon.

Op maandag woonden we samen met minister Pieter De Crem een demonstratie bij in Grafenworth.(Duitsland)Mogelijke gevaarlijke situaties die zich kunnen voordoen In Afghanistan werden er gesimuleerd.Levensechte dorpen werden nagebootst en de acties op het terrein gaven ons een realistisch beeld over hoe men infanteristen klaarstoomt om een Afghaanse eenheid te ondersteunen.

Hier werden wekelijk alle risico’s tot een minimum beperkt.Veiligheid is hier een prioriteit.Eind juni zullen deze soldaten naar Afghanistan vertrekken.

Zonder de minister landden we in Beiroet. Daar hadden we een ontmoeting met de ambassadeur.Op dinsdag vlogen we met de legerheli  naar Tibnin. We bezochten er de Belgische militairen die deel uitmaken van de VN-vredesmacht Unifil in het zuiden van Libanon.

Tijdens de conflicten tussen de Hezbollah-milities en het Israellische leger heeft Tibnin zwaar geleden.

Dat is er ook duidelijk te merken.Onze miltairen hebben er een zeer goeie band met de burgerbevolking.

Soms ontstaat de indruk dat de militairen er alleen maar zijn om te ontmijnen, maar hun opdracht is wel veel ruimer.

Slechts 20 % van hun act. zijn ontmijningstaken.Van de 200 militairen zijn er een 30-tal opgeleid  om clusterbommen op te ruimen.Diverse ngo’s die opgeleid werden om sites te ontmijnen nemen die opdracht over.

De opruiming van clusterbommen is in Libanon een noodzaak.

Mogelijks liggen vele honderdduizenden  clusterbommen overal verspreid, een gevaar voor de burgerbevolking!Onze Commissie kreeg  ter plaatse  te zien hoe men clusterbommen opspoort en vervolgens onschadelijk maakt.

De soldaten van het bezochte Camp Scorpion hebben als hoofdtaken  de wederopbouw van het getroffen gebied en een maand geleden ontmantelden ze een hospitaal.Ook heel wat humanitaire organisaties nemen ze voor hun rekening.Voor de kinderen organiseren ze een paar keer een spelactiviteit.

We bezochten ook de gedenksteen van de 4 Belgische militairen die er het leven lieten, 3 kwamen in 2007 om met een Pandurvoertuig .Stefaan Vanpeteghem, een Westvlaming, liet het leven op 3 sept 2008 tijdens een ontmijningsopdracht.

We legden er een bloemenkrans neer en hielden er één minuut stilte.Toch wel een aangrijpend moment.

Op elke hoek stond een militair met het wapen schietklaar.

Op woensdag bezochten we het fregat de Leopold 1. Ongelofelijk maar daar waren  onder de bemanning een zestal Bruggelingen en een drietal inwoners van Oostkamp aan boord.

Belgie voert het bevel over het maritiem deel van de Unifil-operatie.

Ze leiden Libanese soldaten op om hun territoriale wateren  zelf te kunnen beschermen en wisselen ervaringen uit.

Belangrijk is ook dat onze mensen  illegale wapentransporten naar Libanon  over zee onderscheppen.

Een halve dag kunnen we enkele operaties van dichtbij volgen op en rond het fregat.

Binnenkort, op 7 juni, zijn er in Libanon parlementsverkiezingen.Je voelt de spanning al stijgen.

Met gewapende groepen als Fatah en  Hamas of vluchtelingen uit de Palestijnse vluchtelingenkampen weet je maar nooit.

Libanese politie en militairen kunnen daar geen controles uitvoeren.

Ons Oostkamps gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger vond het een zeer druk programma maar enorm interessant.

Onze militairen verrichten er zinvol en degelijk werk.Hun opdracht is zeer humaan, er is een zeer goede verstandhouding met de plaatselijke bevolking  en de opleiding die men de Libanese soldaten geeft is nuttig.

Dit is één van de initiatieven die bijdraagt tot wereldvrede.

Met dit in het achterhoofd pakken we het werk in onze commissie verder aan.